Agapi pou gines dikopo mahairi

03:22
Kimmo & His Greek Ensemble
03/14/2015
M. Hadjidakis & M. Kakoujannis

Story

Vocals by Antonis Dallaris