Jag har bott vid en landsväg

05:27
J. Heinonen, T. Heinonen, R. Heinonen, T. Suojärvi & S. Mäkinen
Kraft & Henrud