Bisamråttan

03:57
Arto Rintamäki
Jukka Rintamäki

Story

Arto Rintamäki (sång), Jukka Rintamäki (gitarr, synt & sångstämmor), Einar Ekström (tvärflöjt), Sammy Hellberg (kontrabas), Kajsa Rintamäki (sångstämmor)