Balladen om briggen Blue Bird av Hull

06:12
Arto Rintamäki
Evert Taube

Story

Arto Rintamäki (sång, klassisk gitarr), Bert Karlsson (klassisk gitarr). Arto gör en gripande tolkning av denna tragiska sång.